Powered by Milgro

Disclaimer voor het klantenportaal van Milgro

Milgro B.V. , hierna te noemen Milgro, verleent u hierbij toegang tot https://klantenportaal.milgro.nl ("het klantenportaal") en nodigt u uit gebruik te maken van de hier aangeboden diensten.

Milgro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Milgro spant zich in om de inhoud van het klantenportaal zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen en besteedt hieraan grote zorg. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud van het klantenportaal onvolledig en/of onjuist is. Er kan dan ook geen garantie worden gegeven ten aanzien van de juistheid en/of tijdigheid van de gepubliceerde informatie en Milgro aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website is te allen tijde op eigen risico. Milgro is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van het klantenportaal en die het gevolg is van misverstanden en/of het niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen dan wel verminkingen daarin.

Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op het klantenportaal zijn het exclusieve eigendom van Milgro B.V., dan wel haar licentiegevers.

Overig

Aan de inhoud van het klantenportaal kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Rotterdam, 1 juli 2015 - Versie 1.2